Organizace příbuzných duševně nemocných

Ve dnech 20. až 23. dubna 2023 se ve španělském Madridu uskutečnilo mezinárodní školení základních dovedností zprostředkovatelů projektu Prospect. Zúčastnilo se ho 58 účastníků z 12 evropských zemí: Belgie, České republiky, Chorvatska, Finska, Francie, Řecka, Maďarska, Itálie, Nizozemska, Slovinska, Švédska a Španělska.

Školení základních dovedností bylo velmi intenzivní. Během dvou a půl dne tréninku měli účastníci příležitost osvojit si a obnovit facilitační dovednosti, seznámit se se školícími programy Prospect, vyměnit si zkušenosti, know-how a osvědčené postupy. Vytvořit a rozšířit své mezinárodní sítě a najít společný základ mezi třemi zúčastněnými skupinami zainteresovaných stran:

  • RODINA a přátelé
  • LIDÉ s vlastní zkušeností
  • ODBORNÍCI v oblasti zdravotní a sociální péče.

Školení by nebylo možné uskutečnit bez času, energie a příspěvků týmu facilitátorů, který vedl všechna jednotlivá sezení. Akce splnila své cíle a účastníci odcházeli vyčerpaní, ale s pozitivní energií a motivovaní k dalším krokům v projektovém procesu.

Odkaz na článek v PDF.

Zveme vás na první letošní setkání v Café Therapy, pořádané sdružením Ondřej, které se koná 17.1.2023!

Dále každý měsíc v obvyklou dobu od 17h s paní Kašparovou, s paní Mgr. Jonákovou a hosty - více na stránkách https://sdruzeniondrej.cz.

Další termíny najdete v sekci Terapie.

O víkendu 17.-19. 6. jsme měly po roce druhé setkání k tréninkovému programu EUFAMI – Prospect Rodina a přátelé. První setkání v r. 2021 proběhlo kvůli covidové situaci online, a to podle původní anglické verze Prospectu z r. 2001.

Nyní v červnu 2022 jsme se sešly živě. Tentokrát jsme měly k dispozici aktualizovaný, barevný, do češtiny přeložený manuál Prospectu z r. 2021 o 150 stránkách.

 

V manuálu z r. 2021 jsou mnohá vylepšení, názorné příklady, vizuální pomůcky a klade se v něm důraz na podporu duševní a fyzické pohody účastníků po celou dobu tréninku. Diskutovaly jsme o aktualizaci programu (po 20leté zkušenosti z jeho provádění v západní Evropě), o přínosu pro neformální pečovatele a jeho budoucím rozšíření u nás. Chtěly bychom rozšířit počet lektorek.

Účastnice setkání jsou z více míst v ČR a od dvou jsme dostaly příslib, že na podzim uspořádají trénink Prospect ve své organizaci (Tábor, Brno).

Za laskavého přispění Magistrátu hlavního města Prahy, odboru zdravotní péče Vás zve Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s. na další pokračování tzv. psychoterapie na zvládání stresu, syndromu vyhoření a na edukaci pod vedením psycholožky Mgr. Jany Jonákové, která se s námi rodiči stýká už devátý rok a která pracovala jako psychosociální pracovnice s rozličnými klienty. Má zkušenosti i s otázkami v sociální oblasti… Setkání se budou i v tomto roce konat v učebně Café Therapy, v ulici Školská 30, Praha 1 /do kopečka cca 4. dům od stanice tramvaje ve Vodičkově ulici/.

Na našich setkáních se můžete zeptat na cokoliv, co se týká onemocnění Vašeho dítěte (vesměs dospělého) či jiného příbuzného - co jsou psychózy, jak předcházet návratu onemocnění, jak zpravidla onemocnění probíhá, jak komunikovat s nemocnými, jaké jsou možnosti léčby (včetně informací o lécích), rehabilitace i sociální pomoci atd. 

Tato setkání jsou také místem, kde se můžete naučit relaxovat - získat podporu pro sebe, abyste svoji situaci lépe zvládali.

Náš projekt tzv. psychoterapie a edukace pro rodinné příslušníky poběží v roce 2022 již šestnáctým rokem a příbuzní, kteří přicházejí, jsou rádi, že zde nacházejí příležitost konzultovat své zkušenosti s ostatními rodiči a dalšími blízkými duševně nemocných.

Bližší informace na telefonu 723 942 835.

Blanka Kašparová / laická poradna pro rodiče duševně nemocných

O  n  d  ř  e  j                       

sdružení  na  pomoc duševně nemocným,z.s.

Klánova 62, 142 00  Praha 4

IČ 60445874;  č.účtu 2601837024/2010 

 

ROK 2022

 Vždy v době  17.00 - 20.00 

 

ROK 2022

 Vždy v době  17.00 - 20.00

         

Leden

úterý  18. 1.                  

 

Červenec

úterý  19. 7.

Únor

úterý  15. 2.       

 

Srpen

úterý  16. 8.

Březen

úterý  15. 3.             

 

Září

úterý  20. 9.

Duben

úterý  19. 4.                

 

Říjen

úterý  18.10.

Květen

úterý  17. 5.                                 

 

Listopad

úterý  15.11.

Červen

úterý  21. 6.

 

Prosinec

úterý  13.12.

 

ps1

ps2

Po covidovém a letním období přinášíme informaci o naší činnosti na podzim 2021.

Završením několikaměsíční práce SYMPATHEY na překladu a editaci aktualizovaného manuálu tréninkového programu Prospect Rodina a přátelé od EUFAMI je jeho krásná 154-stránková barevná verze. Designérka navrhla manuál Prospectu velmi nápaditě a přehledně a nyní půjde do tisku.  V měsících únoru a březnu jsme prováděli první školení Prospectu v ČR, navíc online, podle 20 let staré původní verze Prospectu pro 9 účastnic z celé ČR. Nyní už se těšíme na provádění Prospectu tváří v tvář v jeho vylepšené aktualizované verzi v nejbližších měsících.

Pokračujeme ve spolupráci S CRPDZ: 6.10. 2021 jsme se (členky SYMPATHEY Poljaková – Kašparová - Müllerová) zúčastnily závěrečného semináře projektu podporujícím činnost pečovatelských peerů v psychiatrických nemocnicích v ČR za účasti dvou peerů z Holandska. (viz foto).

Opět se koná měsíční setkávání s lidmi se zkušeností (SETUŽ) ve Skautském institutu (Pražském kreativním centru) na Staroměstském náměstí. Ve čtvrtek 21.10. bude na téma „Zapojování lidí se zkušeností s duš. onemocněním do rozhodování o systému péče o duševní zdraví“.

podzimni-deni.jpg