Organizace příbuzných duševně nemocných

Dne 3.2.2015 jednání na Ministerstvu zdravotnictví s náměstkem panem profesorem Vymazalem. Účastní se pánové Závišek a Vaňo a paní Poljaková.

Odloženo z důvodu nemoci.