Organizace příbuzných duševně nemocných

Pozvánka na pravidelné setkání zástupců České psychiatrické společnosti s veřejností a uživateli péče

Setkání se uskuteční 18.2.2015 od 16.00 hodin ve velké posluchárně Psychiatrické kliniky
I.LF UK a VFN v Praze 2, Ke Karlovu 11.

Téma:

1/ J.Vevera: Úvod – psychiatričtí pacienti jako pachatelé a oběti trestných činů 5 min
2/ A.Nawka: Stigmatizace psychiatrických pacientů 25 min
3/ M.Hollý: Psychiatrická ochranná léčba 25 min

Na setkání se těší

MUDr.Martin Hollý, předseda
ČPS JEP
Doc.MUDr.Jan Vevera, Ph.D.
MUDr.Tereza Uhrová, Ph.D.
koordinátoři programu