Organizace příbuzných duševně nemocných

Dne 23.2.2016 se konala v Moving Station v Plzni 1. česká mezinárodní konference o recovery (úzdravě) pořádaná Ledovcem Plzeň. Byly uvedeny tři skvělé přednášky (Marka Raginse z Kalifornie, Zsolta Bugarszkiho z Estonska a Martina Hollého, řed. PNB).

Zaznělo v nich hodně užitečných postřehů, zkušeností a rad (např.: duševně nemocný člověk má tvořivý potenciál, který je třeba rozvíjet, není pouhým nositelem vážné nemoci, která ho stigmatizuje, touží po své společenské úloze a "zdravým" lidem prospívá být v jeho společnosti…..).

V dubnu budou Ledovcem připraveny videovýstupy z těchto zajímavých přednášek i workshopů. Můžeme o nich diskutovat na našich setkáních. Zúčastnily se Jana Poljaková a Blanka Kašparová a velmi obdivovaly také skvělou organizaci, tlumočení, zrekonstruovaný prostor bývalého nádraží a výborné občerstvení.