Organizace příbuzných duševně nemocných

Přítomní odborníci: MUDr. Uhrová, MUDr. Hollý, MUDr. Papežová a MUDr. Vevera,

Přednášející: MUDr. Hollý a MUDr. Papežová - Seznámení s rolí Center duševního zdraví (CDZ)

Účel CDZ - včasná detekce a analýza psychózy, příznaky psychózy, krizové centrum, alespoň půl úvazku psychologa a psychiatra - každý pracovní den, prozatím bez lůžek, protože na to nejsou podmínky pro zřízení, v současné představě 4 zdravotní pracovníci a 4 sociální, později 7 a 7. Plánována zatím 4 CDZ: Přerov, Brno, Vysočina a Praha, z evropských fondů 15 - 20 center do 2 - 3 let.

Seznámení s rolí Ambulancí s rozšířenou působností - prezentovala MUDr. Papežová. V současné době jsou lepší podmínky pro výkon terénní sestry, ale je málo proškolených pracovnic, nicméně je situace lepší, než před lety, a stále se zlepšuje. Dříve psychiatři ambulantní ordinace neměli možnost a oprávnění vykonávat "terénní léčbu - práce mimo ordinaci" a až s povolením výkonu léčby pomocí terénních sester se pomalu, ale přece, posouváme k potřebné terénní práci.

Položila jsem v diskuzi otázku, zda se počítá i s léčbou duševně nemocných, kteří z nějakého důvodu odmítají léčbu, např. když jim chybí náhled na duševní onemocnění a k tomu se rozvinula diskuze, kdy zejména jedna z bývalých pacientek měla velkým problém se zasahováním do osobních svobod jednotlivce. Ale i docent Vevera připustil, že je toto potřeba a podle pana doktora Hollého se v CDZ má provádět spolupráce obce a jejích pracovníků sociálních odborů lokálně znalých s těmito lokálními CDZ a s pomocí
terénních týmů hledat možnost jak navázat komunikaci s těmito pacienty či případně ještě neléčenými osobami v jejich přirozeném prostředí.

Zda to takto zafunguje v praxi, se teprve ukáže.

Zapsala Šárka Zídková