Organizace příbuzných duševně nemocných

Vážení přátelé,

s lítostí Vám oznamuji, že nás v pondělí 30.1. 2017 navždy opustil Jan F. Jaroš, ředitel Kolumbu. Vždy se usilovně snažil o destigmatizaci a zplnomocnění duševně nemocných.

Věnujte prosím tichou vzpomínku jeho památce.

Níže je smuteční oznámení a foto z rozloučení.