Organizace příbuzných duševně nemocných

Sdělujeme, že do Pacientské rady při Ministerstvu zdravotnictví byly jako zástupci jediného zdravotního postižení přijaty dvě zástupkyně za duševně nemocné. Za klienty členka organizace Kolumbus paní Lacinová a za rodinné příslušníky paní Kolmanová z Ondřeje. Bližší na stránkách www.mzcr.cz ("Ministerstvo pacientů" zřizuje Pacientskou radu a samostatné Oddělení podpory práv pacientů...).