Organizace příbuzných duševně nemocných

Sympathea, o.p.s. dostala na rok 2017 od Ministerstva zdravotnictví příspěvek na uspořádání školícího pobytu. Pobyt s přednáškami se konal v Poděbradech 24.-26.11. a byl určen rodinným příslušníkům lidí s vážným duševním onemocněním a jejich dětem z celé ČR. Záměrem školení bylo dozvědět se (mimo jiné) o aktuálním stavu Reformy psychiatrické péče v ČR. Celkem i s přednášejícími přijelo do Poděbrad 40 účastníků. Níže jsou fotografie a úryvky z mnoha ohlasů účastníků školení.

"... slyšeli jsme přednášky odborníků zdravotních i sociálních služeb, kteří prezentovali své úsilí tyto služby změnit. Zdůrazňovali právo lidí s duševním onemocněním žít spokojený, nadějeplný a přínosný život i přes všechna omezení způsobená nemocí. Společně s přednášejícími jsme se shodli na potřebě deinstitucionalizace psychiatrické péče a zapojení duševně nemocných do své komunity získáním smysluplné společenské role."

"Bohužel jsem postrádala stanoviska zástupců obcí, psychiatrických nemocnic a zdravotních pojišťoven aj., jak oni vnímají svou roli v poskytování dostupných služeb duševně nemocným, za jejichž stav nesou zodpovědnost. Jakým způsobem jsou sami ochotni podílet se na destigmatizaci?"

Pozitivně hodnotím spoluúčast těch, kterých se prezentace nejvíce týkaly, a to přímo duševně nemocných. Věřím, že příkladů dobré praxe bude přibývat a že příležitostí k uskutečnění podobných víkendů bude i v budoucnu dostatek..."(účastnice z Chrudimské skupiny)

"...přednášky MUDr. Wolné, Mgr. Martina Fojtíčka, Mgr. Pavla Nováka, Mgr. Jany Poljakové, p. Blanky Kašparové a p. Jitky Kolmanové byly velmi zajímavé a přínosné.

Do budoucna bychom ocenili navazující přednášky na téma důchody, příspěvky na péči a možnosti získání průkazky ZTP pro duševně nemocné, bez kterých lze jen těžko docílit osamostatňování a osobní zodpovědnosti duševně nemocných. Dále pak bychom přivítali přednášky na možnosti a meze chráněného bydlení nebo možnosti odlehčovacích pobytů pro lidi s duševním onemocněním, když je jejich pečující rodič hospitalizován. 

V neposlední řadě jsou pro nás užitečná témata týkající se možností zaměstnání pro DN, aby neztratili smysluplnost života a měli možnost se aktivně zapojit do pracovního procesu a příliš se neupínali na svoje onemocnění. Zapojení do "normálního" života je pro duševně nemocné velmi důležité. Další témata by se mohla týkat stigmatizace duševně nemocných a další...(účastnice z Tábora)

Fotka z akce Poděbrady 2017 Fotka z akce Poděbrady 2017