Organizace příbuzných duševně nemocných

Sjezdu EUFAMI (Evropské federace rodičovslých organizací), který se koná každý rok, se letos zúčastnilo 25 delegátů rodičovských organizací z Evropy.

V dopoledním programu bylo mj. schvalování rozpočtu, výroční zprávy, pracovního plánu EUFAMI a kongres, který se bude příští rok konat ve Finsku. Došlo k volbám a následně k pravidelné obměně ve vedení organizace, Finka Mia Manniko obhájila post prezidentky EUFAMI na další 3 roky. EUFAMI má od ledna 2018 novou výkonnou ředitelku Britku Margaret Walker. Novým členem výboru se stal Slovinec Edo Belak. Členky Sympathey jej poznaly na kongresu v Bledu i v Basileji. Edo byl zvolen v nepřítomnosti, ze středo- a východoevropských zemí jsme na sjezdu byli 3 zástupci rodičovských organizací z Litvy, Bulharska a ČR, ostatní účastníci byli z Belgie, Holandska, NSR, Francie, Rakouska, Dánska, Finska, Norska, Švédska, Velké Británie, Španělska a Portugalska. Sigrid Steffen z Rakouska vystřídá na sjezdech Geraldine Niedersuess a Friedrich Leidinger z NSR (nový člen výboru) střídá Janine Berg-Peer, jejíž 2 knihy (Sebeobětování není řešení a Budování svépomocné rodičovské organizace) jsou nyní díky CRPDZ v procesu překladu. Bude to jistě zajímavé počtení.

Na odpoledním programu byla prezentace činnosti zastoupených organizací a znalostní kvíz připravený paní Balestrou z Evropského pacientského fóra (EPF) o Evropském parlamentu, europoslancích, počtu křesel, představitelích, volbách aj.

Z pracovního plánu EUFAMI vyplynuly mezi jinými tato témata:

Působení EUFAMI na národní vlády, edukování rodinných příslušníků a jejich zplnomocňování ve svépomoci, mírnění stigmatu, léčba lidí s duševním onemocněním s respektem, vhodná pracovní místa pro ně a jejich začleňování do společnosti, proměna snů ve skutečnost...

Končící výbor EUFAMI: v něm po znovuzvolení zůstávají všechny 3 ženy a Švéd Per Torell (v tmavomodré košili). Uprostřed je prezidentka EUFAMI Mia.

Část účastníků sjezdu: uprostřed prezidentka Mia, vpravo od ní bývalý prezident Bert Johnson.