Organizace příbuzných duševně nemocných

POZVÁNKA NA tzv. PSYCHOTERAPII PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH

Za laskavého přispění (jak doufám) Magistrátu hlavního města Prahy, odboru zdravotní péče Vás zve Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s. na další pokračování tzv. psychoterapie na zvládání stresu, syndromu vyhoření a na edukaci pod vedením psycholožky Mgr. Jany Jonákové, která se s námi rodiči stýká už sedmý rok a která pracovala jako psychosociální pracovnice s rozličnými klienty. Má zkušenosti i s otázkami v sociální oblasti… Setkání se budou i v tomto roce konat v učebně Café Therapy, v ulici Školská 30, Praha 1 /do kopečka cca 4. dům od stanice tramvaje ve Vodičkově ulici/. 

Na našich setkáních se můžete zeptat na cokoliv, co se týká onemocnění Vašeho dítěte (vesměs dospělého) či jiného příbuzného - co jsou psychózy, jak předcházet návratu onemocnění, jak zpravidla onemocnění probíhá, jak komunikovat s nemocnými, jaké jsou možnosti léčby (včetně informací o lécích), rehabilitace i sociální pomoci atd. 

Tato setkání jsou také místem, kde se můžete naučit relaxovat - získat podporu pro sebe, abyste svoji situaci lépe zvládali.

Náš projekt tzv. psychoterapie a edukace pro rodinné příslušníky poběží v roce 2020 již čtrnáctým rokem a příbuzní, kteří přicházejí, jsou rádi, že zde nacházejí příležitost konzultovat své zkušenosti s ostatními rodiči a dalšími blízkými duševně nemocných.

Bližší informace na telefonu 723 942 835

Blanka Kašparová / laická poradna pro rodiče duševně nemocných

ROK 2020

Vždy v době  17:00-20:00

ROK 2020

Vždy v době  17:00-20:00

Leden

úterý  21.1.                  

Červenec

úterý  21.7.

Únor

úterý  18.2.       

Srpen

úterý  18.8.

Březen

úterý  17.3.             

Září

úterý  15.9.

Duben

úterý  21.4.                

Říjen

úterý  13.10.

Květen

úterý  19.5.                                 

Listopad

úterý  10.11.

Červen

úterý  16.6.

Prosinec

úterý  8.12.