Organizace příbuzných duševně nemocných

Drazí kolegové,

Představenstvo EUFAMI mě zvolilo prezidentem EUFAMI. Jmenuji se Urs Wuersch, přináším si s sebou více než 20 let zkušeností v práci pro švýcarskou organizaci péče o rodinu (VASK).

Jsem si plně vědom problémů, s nimiž se pečovatelé každý den potýkají, a mohu vás ujistit, že tyto výzvy jsou po celém světě stejné. Je mi ctí tyto výzvy přijmout a mohu vám slíbit, že společně se všemi našimi členy správní rady a nově zvoleným výkonným ředitelem Johnem Saundersem uděláme vše pro to, aby byla EUFAMI a s ní hlas pečujících slyšet po celé Evropě!

Během několika příštích měsíců vás budeme informovat o naší organizaci a našich cílech. Mezitím nás prosím informujte o tom, jak vám můžeme pomoci s vašimi potřebami. Jsem si vědom velké odpovědnosti, kterou mám, a budu se snažit, abych vám pomohl dosáhnout vašich a našich cílů.

Těším se na setkání s vámi a zůstávám s úctou

Váš Urs Wuersch

EUFAMI President