Organizace příbuzných duševně nemocných

Po covidovém a letním období přinášíme informaci o naší činnosti na podzim 2021.

Završením několikaměsíční práce SYMPATHEY na překladu a editaci aktualizovaného manuálu tréninkového programu Prospect Rodina a přátelé od EUFAMI je jeho krásná 154-stránková barevná verze. Designérka navrhla manuál Prospectu velmi nápaditě a přehledně a nyní půjde do tisku.  V měsících únoru a březnu jsme prováděli první školení Prospectu v ČR, navíc online, podle 20 let staré původní verze Prospectu pro 9 účastnic z celé ČR. Nyní už se těšíme na provádění Prospectu tváří v tvář v jeho vylepšené aktualizované verzi v nejbližších měsících.

Pokračujeme ve spolupráci S CRPDZ: 6.10. 2021 jsme se (členky SYMPATHEY Poljaková – Kašparová - Müllerová) zúčastnily závěrečného semináře projektu podporujícím činnost pečovatelských peerů v psychiatrických nemocnicích v ČR za účasti dvou peerů z Holandska. (viz foto).

Opět se koná měsíční setkávání s lidmi se zkušeností (SETUŽ) ve Skautském institutu (Pražském kreativním centru) na Staroměstském náměstí. Ve čtvrtek 21.10. bude na téma „Zapojování lidí se zkušeností s duš. onemocněním do rozhodování o systému péče o duševní zdraví“.

podzimni-deni.jpg