Organizace příbuzných duševně nemocných

Za laskavého přispění Magistrátu hlavního města Prahy, odboru zdravotní péče Vás zve Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s. na další pokračování tzv. psychoterapie na zvládání stresu, syndromu vyhoření a na edukaci pod vedením psycholožky Mgr. Jany Jonákové, která se s námi rodiči stýká už devátý rok a která pracovala jako psychosociální pracovnice s rozličnými klienty. Má zkušenosti i s otázkami v sociální oblasti… Setkání se budou i v tomto roce konat v učebně Café Therapy, v ulici Školská 30, Praha 1 /do kopečka cca 4. dům od stanice tramvaje ve Vodičkově ulici/.

Na našich setkáních se můžete zeptat na cokoliv, co se týká onemocnění Vašeho dítěte (vesměs dospělého) či jiného příbuzného - co jsou psychózy, jak předcházet návratu onemocnění, jak zpravidla onemocnění probíhá, jak komunikovat s nemocnými, jaké jsou možnosti léčby (včetně informací o lécích), rehabilitace i sociální pomoci atd. 

Tato setkání jsou také místem, kde se můžete naučit relaxovat - získat podporu pro sebe, abyste svoji situaci lépe zvládali.

Náš projekt tzv. psychoterapie a edukace pro rodinné příslušníky poběží v roce 2022 již šestnáctým rokem a příbuzní, kteří přicházejí, jsou rádi, že zde nacházejí příležitost konzultovat své zkušenosti s ostatními rodiči a dalšími blízkými duševně nemocných.

Bližší informace na telefonu 723 942 835.

Blanka Kašparová / laická poradna pro rodiče duševně nemocných

O  n  d  ř  e  j                       

sdružení  na  pomoc duševně nemocným,z.s.

Klánova 62, 142 00  Praha 4

IČ 60445874;  č.účtu 2601837024/2010 

 

ROK 2022

 Vždy v době  17.00 - 20.00 

 

ROK 2022

 Vždy v době  17.00 - 20.00

         

Leden

úterý  18. 1.                  

 

Červenec

úterý  19. 7.

Únor

úterý  15. 2.       

 

Srpen

úterý  16. 8.

Březen

úterý  15. 3.             

 

Září

úterý  20. 9.

Duben

úterý  19. 4.                

 

Říjen

úterý  18.10.

Květen

úterý  17. 5.                                 

 

Listopad

úterý  15.11.

Červen

úterý  21. 6.

 

Prosinec

úterý  13.12.

 

ps1

ps2