Organizace příbuzných duševně nemocných

O víkendu 17.-19. 6. jsme měly po roce druhé setkání k tréninkovému programu EUFAMI – Prospect Rodina a přátelé. První setkání v r. 2021 proběhlo kvůli covidové situaci online, a to podle původní anglické verze Prospectu z r. 2001.

Nyní v červnu 2022 jsme se sešly živě. Tentokrát jsme měly k dispozici aktualizovaný, barevný, do češtiny přeložený manuál Prospectu z r. 2021 o 150 stránkách.

 

V manuálu z r. 2021 jsou mnohá vylepšení, názorné příklady, vizuální pomůcky a klade se v něm důraz na podporu duševní a fyzické pohody účastníků po celou dobu tréninku. Diskutovaly jsme o aktualizaci programu (po 20leté zkušenosti z jeho provádění v západní Evropě), o přínosu pro neformální pečovatele a jeho budoucím rozšíření u nás. Chtěly bychom rozšířit počet lektorek.

Účastnice setkání jsou z více míst v ČR a od dvou jsme dostaly příslib, že na podzim uspořádají trénink Prospect ve své organizaci (Tábor, Brno).