Organizace příbuzných duševně nemocných

Zveme vás na první letošní setkání v Café Therapy, pořádané sdružením Ondřej, které se koná 17.1.2023!

Dále každý měsíc v obvyklou dobu od 17h s paní Kašparovou, s paní Mgr. Jonákovou a hosty - více na stránkách https://sdruzeniondrej.cz.

Další termíny najdete v sekci Terapie.