Organizace příbuzných duševně nemocných

Ve dnech 20. až 23. dubna 2023 se ve španělském Madridu uskutečnilo mezinárodní školení základních dovedností zprostředkovatelů projektu Prospect. Zúčastnilo se ho 58 účastníků z 12 evropských zemí: Belgie, České republiky, Chorvatska, Finska, Francie, Řecka, Maďarska, Itálie, Nizozemska, Slovinska, Švédska a Španělska.

Školení základních dovedností bylo velmi intenzivní. Během dvou a půl dne tréninku měli účastníci příležitost osvojit si a obnovit facilitační dovednosti, seznámit se se školícími programy Prospect, vyměnit si zkušenosti, know-how a osvědčené postupy. Vytvořit a rozšířit své mezinárodní sítě a najít společný základ mezi třemi zúčastněnými skupinami zainteresovaných stran:

  • RODINA a přátelé
  • LIDÉ s vlastní zkušeností
  • ODBORNÍCI v oblasti zdravotní a sociální péče.

Školení by nebylo možné uskutečnit bez času, energie a příspěvků týmu facilitátorů, který vedl všechna jednotlivá sezení. Akce splnila své cíle a účastníci odcházeli vyčerpaní, ale s pozitivní energií a motivovaní k dalším krokům v projektovém procesu.

Odkaz na článek v PDF.