Organizace příbuzných duševně nemocných

SYMPATHEA spolupracuje mezi jinými s těmito organizacemi:

  • SPDN - Spolek pomoci duševně nemocným - celonárodní organizace rodičů duševně nemocných
  • EUFAMI - European Federation of Associations of Families of People with Mental Illnes (Histogram)
  • Ondřej – občanské sdružení, Praha
  • CRPDZ - Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
  • Občanské sdružení Kolumbus - pacientská organizace
  • ČAPZ - Česká asociace pro psychické zdraví
  • DIALOGOS, z.s - Společenství lidí s osobní zkušeností s duševním onemocněním.