Organizace příbuzných duševně nemocných

Rodiče sobě - Chrudim

Do programu Rodiče sobě se můžete zapojit i u Vás. Program Rodiče sobě v Chrudimi a okolí koordinuje Lenka Kořínková.

Máte-li zájem o informace k programu Rodiče sobě, případně jste-li rozhodnutí zúčastnit se setkání rodičů, kontaktujte mne, prosím, na telefonu či e-mailem:

Lenka Kořínková, mobil: 723 376 587, e-mail: lenka_jirmaskova@atlas.cz

Můžete si stáhnout Informační leták

Motto: ... Pomáháme sobě, abychom mohli pomáhat svým blízkým...

Jsem moc ráda, že Vás mohu přivítat na stránkách naší chrudimské skupiny programu Rodiče sobě.

V rámci projektu vytváříme skupinu lidí, kterou spojuje nejen láska a zájem o své blízké, ale bohužel i diagnóza nemocných. 
Jsme si vědomi, že když chceme pomáhat svým blízkým, musíme být nejprve v kondici my sami.
Pro co nejlepší zvládnutí situace potřebujeme informace o nemoci a možnostech její léčby.
V souvislosti s nemocí jsme také stavěni před řešení problémů praktického života.
To první čemu neunikneme, to jsou naše emoce.

Když poprvé slyšíme diagnózu našich blízkých, zastaví se "svět".
Nic nebude jako dřív, ani my sami.
Nejsme připraveni.
Nelze se připravit.
Cítíme se ukřivdění, osamělí, zmatení, hledáme viníka.
Ještě nevíme, že „to“ má i pozitiva.
Nevíme, že poznáme, jakou sílu a hloubku má naše láska a odhodlání pomoci.
Nevíme, jak najednou a rychle budeme mít srovnaný žebříček hodnot.
Nevíme, že nová situace bleskově prověří naše vztahy s nemocným, rodinou, okolím a se sebou samým.
Nevíme, že když budeme chtít, tak poznáme lidi, kteří nám rozumí, protože prožili nebo prožívají stejnou situaci.
Nevíme, že je mnoho možností, jak vše zvládnout a neuzavírat se ve své bolesti a starostech.
Nevíme, že stačí požádat o pomoc a "zaťukat na správná vrata".

U nás se nemusí ťukat, u nás je otevřeno.
Stačí se ozvat!
Pojďme si pomáhat a podporovat se navzájem.
Je jedno, jestli jsme na začátku nebo "už víme".
Je jedno, kde bydlíme.
Je jedno, jestli jsme matkami, otci, sourozenci, manželi, partnery, přáteli, dětmi nemocných.
Je důležité, že chceme pomáhat, a že chceme přijímat pomoc.
Všichni si máme co dát, všichni máme co přijímat.
Nejsme sami.

Těším se na vás.
Lenka Kořínková

9.10.2018

Čtvrtletního setkání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, nám. pro legislativu a právo R. Policara, nám. Úseku regulace nelékařských povolání M. Hofštetrové Knotkové a L. Duška z ÚZIS s pacientskými organizacemi se zúčastnily J. Poljaková a J. Kolmanová. Více na pacientskeorganizace.mzcr.cz

10.10.2018

K Mezinárodnímu Dni duševního zdraví 10. 10. se Blanka Kašparová a Jana Poljaková zúčastnily veřejné diskuse v divadle Inspirace na Malé Straně na téma Důstojnost a lidská práva v současném systému psychiatrické péče v ČR. Diskutovali MUDr. Milena Černá, Mgr. Zuzana Durajová, Pavel Novák a MUDr. Jan Pfeiffer, diskusi moderoval Michal Kašpar za Studio 27.

16 – 17.10.2018

Úspěšně probíhá společný projekt CRPDZ a SYMPATHEY na posílení svépomocných organizací rodinných příslušníků lidí s duševním onemocněním. 16. 10. a 17.10. 2018 proběhla stáž pro rodiče ve Fokusu – Centru Podskalí (pět komunitních služeb), v zařízení Green Doors Café Na půl cesty Pankrác, v CDZ Praha 8, Dolákově ul. a v chráněném bydlení pro lidi se zkušeností v Bohnicích.

25.10.2018

Proběhla stáž v komunitním bydlení Fokusu Nymburk a následně v provozovně zaměstnávání lidí se zkušeností v restauraci Strejda Burger.

Obě stáže byly velmi motivující a povzbuzující pro rodinné příslušníky. Ukázaly, jak lidem se závažným duševním onemocněním dobré sociální služby pomohou k úzdravě, soběstačnosti a naleznutí místa ve společnosti.